سال جهش تولید
راه های ارتباطی ما
 • اصفهان، خيابان ۲۲بهمن، مجموعه اداري اميركبير، شهرداري منطقه چهار
 • ۳۲۶۷۲۵۲۲ - ۳۲۶۷۳۵۵۲
 • ۳۲۶۷۳۵۵۲
 • منطقه 4
  منطقه 4

منطقه 4 با مساحت 133731 هکتار، از شمال به ميدان احمد آباد در مسير خيابان جي تا تقاطع خيابان همدانيان، از جنوب به پل اشكاوند در مسير زاينده رود تا ميدان بزرگمهر، از شرق به قسمتي به حدفاصل باغ رضوان تا جاده انرژي اتمي و قسمتي به كمربندي شرق و از غرب به ميدان بزرگمهر در محور خيابان بزرگمهر تا ميدان احمدآباد محدود مي شود.

: 133,731 نفر
: 1,135 هکتار
: 72 هکتار
: 9,372,184 مترمربع
 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
شنبه, 18 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 19 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 20 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 21 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 22 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 23 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
جمعه, 24 مرداد 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
نقشه منطقه چهار