سال جهش تولید
راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، خيابان ۲۲بهمن، مجموعه اداري اميركبير، شهرداري منطقه چهار
  • ۳۲۶۷۲۵۲۲ - ۳۲۶۷۳۵۵۲
  • ۳۲۶۷۳۵۵۲
  • منطقه 4
    منطقه 4

منطقه 4 با مساحت 133731 هکتار، از شمال به ميدان احمد آباد در مسير خيابان جي تا تقاطع خيابان همدانيان، از جنوب به پل اشكاوند در مسير زاينده رود تا ميدان بزرگمهر، از شرق به قسمتي به حدفاصل باغ رضوان تا جاده انرژي اتمي و قسمتي به كمربندي شرق و از غرب به ميدان بزرگمهر در محور خيابان بزرگمهر تا ميدان احمدآباد محدود مي شود.

: 133,731 نفر
: 1,135 هکتار
: 72 هکتار
: 9,372,184 مترمربع

مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان گفت: برای نخستین بار فناوری گراوسیس با استفاده از واترباکس در کوه نخودی در عرصه ‌ای به وسعت نیم هکتار به...

شهردار اصفهان با اشاره به طرح در نظر گرفته شده اطراف منارجنبان، گفت: منارجنبان به عنوان هویت شهر، محل جذب گردشگر بوده و قرار است یک...

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: اجرای پروژه میدان شهدای هسته‌ای بالغ بر چهار و نیم میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و هزینه احداث...

نقشه منطقه چهار