مشخصات کلی

وحید مهدویان
 • وحید مهدویان
 • معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان
 • سه شنبه, 13 مهر 1400, 12:13

تحصیلات

 • دکتری تخصصی شهرسازی اسلامی -دانشگاه هنراصفهان
 • کارشناسی ارشد : معماری - دانشگاه هنر تهران

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
منطقه 8 شهرداری اصفهان معاون شهرسازی و معماری 1383 1385
منطقه 5 شهرداری اصفهان معاون شهرسازی و معماری 1385 1386
منطقه 13 شهرداری اصفهان معاون شهرسازی و معماری 1386 1389
معاونت شهرسازی و معماری شهردای اصفهان مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان 1389 1394
نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نایب رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 1390 1394
معاونت شهرسازی و معماری شهردای اصفهان مدیر شهرسازی الکترونیک و برونسپاری شهرداری اصفهان 1394 1397
نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان دبیر هیأت اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 1397 1397
شاهین شهر معاون شهرسازی و معماری شهرداری 1398 1399
وزارت راه و شهرسازی مشاور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی موضوع سامانه ملی هوشمند توسعه شهری و دبیر کمیته اجرایی 1399 درحال خدمت
معاونت برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی رییس مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان 1399 1400
شهرداری اصفهان معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت

افتخارات و عناوین

 • 15 تقدیرنامه از مدیران اجرایی شهرداری اصفهان
 • 11 تقدیرنامه از مدیران ارشد شهر و استان
 • دریافت گواهينامه آموزشي مقرارت ملي ساختمان ايران
 • دریافت گواهينامه آموزشي ضوابط آتش نشاني و ايمني
 • گواهينامه تدريس ضوابط شهرسازی و ساختمانی در شهرداری اصفهان
 • گواهينامه صلاحيت پايه یک طراحی و نظارت
 • گواهینامه متخصص تعالی سازمانی (OEP-2)
 • گواهينامه علمی سمينار بين المللي آموزشي مترو پليس
 • گواهينامه علمی سمينار بين المللي آموزشي GPRS
 • گواهينامه آموزشي قانون شهرداري
 • گواهينامه آموزشي سيستم مکانيزه شهرسازي
 • گواهينامه تدريس ضوابط شهرسازی و ساختمانی در سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
 • گواهينامه تدريس در کانون کارشناسان رسمي دادگستري

مطالعات و پژوهش ها

 • استاد دانشگاه هنر اصفهان
 • استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
 • استاد موسسه غیر انتفاعی سپهر اصفهان
 • مدرس حقوق شهری و ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی در سازمان نظام مهندسی اصفهان-کانون کارشناسان دادگستری اصفهان
 • مدرس سامانه های شهرسازی الکترونیک و هوشمند در کانون کارشناشان دادگستری اصفهان-دانشگاه پیام نور-سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 • استاد راهنما و مشاور دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های معماری و شهرسازی
 • مولف کتاب : مدل سازی معادلات ساختاری با AMOS
 • مولف کتاب : کاربرد GIS در شهرسازی
 • مولف کتاب : قواعد شهر چگونگی تاثیر مقررات بر ساختار شهری
 • تالیف مقالات :علمی پژوهشی «21 مقاله» و ISI «1 مقاله» و علمی « 7 مقاله»
 • سخنران و داور مقالات در همایش های علمی و تخصصی

سوابق مدیریت اجرایی

 مشاور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی موضوع سامانه ملی هوشمند توسعه شهری و دبیر کمیته اجرایی

  معاون شهرسازی و معماری شهرداری شاهین شهر

  مدیر نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان

  مدیر شهرسازی الکترونیک و برونسپاری شهرداری اصفهان

  رییس مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان

  مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

  مسول و معاون شهرسازی شهردار  مناطق 5 و 8  و 13  شهرداری اصفهان

  نایب رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  دبیر هیأت اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

کد محتوا 38543

برچسب ها