مشخصات کلی

محمدحسين جعفري فشارکی
  • محمدحسين جعفري فشارکی
  • مدیر منطقه 4
  • چهارشنبه, 21 مهر 1400, 08:59

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 2 1393 1396
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 4 1400 درحال خدمت
کد محتوا 7567

برچسب ها